Strona czynna – “I” lub “we”

Cartoon2

W sporej części prac, z którymi mamy do czynienia w trakcie korekty językowej, spotykamy się ze stosowaniem zwrotów “I” lub “we” w stronie  czynnej. Jeżeli decydujemy się na ich użycie, wówczas dobrze dostosować się do następujących reguł:
1. Unikać rozpoczynania zdania od zwrotu “I” lub “we” — w ten sposób nie odwracamy uwagi od naukowego meritum pracy.
2. Unikać stosowania “I” lub “we”, kiedy spekulujemy (snujemy domysły) w pracy — bez znaczenia czy te domysły są uzasadnione czy też nie. Wszystko, co chcemy przekazać, powinno wynikać z logiki, a nie z osobistego uprzedzenia czy też stronniczości.
3. Nigdy nie należy stosować ekspresywnych zwrotów ” np., “I believe,”, “we feel,”.
4. Nigdy nie należy stosować “we” w sposób, który by “narzucał” czytelnikowi — punkt widzenia (np., “here we see trait evolution in action”.) Bardzo często powoduje to “budowanie” protekcjonalnego tonu.
Zespół Translmed