Struktura pracy naukowej

Głównym celem tworzenia publikacji naukowych jest chęć dzielenia się własnymi oryginalnymi pracami badawczymi z innymi naukowcami, bądź też przegląd badań prowadzonych przez innych badaczy. Jest to kluczowe dla ewolucji współczesnej nauki, w której praca jednego naukowca opiera się przecież na pracy poprzedników. Jednakże aby osiągnąć ten cel, publikacja naukowa musi być napisana jasno, dokładnie i zwięźle. Manuskrypt musi być napisany tak, aby każdy inny naukowiec mógł bez trudu powtórzyć eksperymenty opisane w pracy. Niestety często można spotkać się z przykładami prac naukowych, które nie dostarczają wystarczających informacji w Materiałach i Metodach, lub takie, które są napisane językiem zbyt skomplikowanym lub wręcz nieczytelne. W rezultacie takie prace są interesujące lub zrozumiałe wyłącznie dla wąskiej grupy wysoce wyspecjalizowanych czytelników.  

Pisząc publikację nie możemy zapominać o najważniejszym celu jaki powinien nam przyświecać:

– > nasza publikacja powinna wypełniać lukę pomiędzy posiadaną przez czytelnika wiedzą a jego zainteresowaniem. Stworzona przez nas publikacja ma być narzędziem, które ułatwi odnalezienie niezbędnych informacji nawet początkującym w danej dziedzinie naukowcom. Można to osiągnąć na wiele sposobów, jednym z nich jest łatwy i przystępny sposób w jaki przedstawimy nasze badania.

– > niezwykle istotne jest zamieszczanie odpowiednich cytowań (do tego celu można posłużyć się programem EndNote), tak aby odbiorca miał możliwość z łatwością odszukać interesujące go badania i w ten sposób rozbudowywać swoją wiedzę w danym temacie.

– > trzeba starać przekazać się czytelnikom po co wykonano badania, a nie tylko informacje o tym co zrobiono.

– > napisanie dobrej publikacji naukowej nie jest proste, ponieważ musi zawierać z jednej strony informacje istotne i/lub nowatorskie dla innych naukowców z tej samej dziedziny. W tym celu należy podkreślić zarówno cel jak i skutki pracy a także jej wkład w rozwój nauki. Z drugiej strony praca naukowa musi być czytelna i zrozumiała dla szerokiego grona czytelników.

Jednym z najważniejszych początkowych etapów pracy nad publikacją jest jej poprawne podzielenie na odpowiednie sekcje (Wprowadzenie, Materiały i Metody, etc.,). Przed wysłaniem pracy do czasopisma obowiązkowo trzeba zapoznać się z wymaganiami a także obowiązującym stylem czasopisma (np. The Chicago Manual of Style (CMOS)). Informacje te są podane w tzw. Guide for Authors, który jest dostępny na stronie internetowej czasopisma. Praca naukowa powinna być formatowana zgodnie z zaleceniami czasopisma docelowego (np. format strony, czcionka, formatowanie akapitu). Jeśli są Państwo zainteresowani tego typu usługą, na podanej stronie możecie znaleźć na ten temat więcej informacji (https://new.translmed.com/formatowanie-tekstu/). Zdarza się, że autorzy pracy nie przywiązują wagi do tego niezwykle istotnego etapu pracy nad publikacją i do edytorów trafiają prace, gdzie fragmenty tekstu, które powinny znaleźć się np. w Materiałach i Metodach można odnaleźć w innych fragmentach pracy. Niekiedy opisy metodyki znajdują się niepotrzebnie w Wynikach. Częstym błędem są też kalki zdań z Wyników, które potem ponownie pojawiają się w Dyskusji. Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że prace naukowe, które mają charakter niestaranny i chaotyczny są przez edytorów odrzucane na początkowym etapie recenzji, mimo tego, że mogą zawierać istotne i nowatorskie informacje. Aby zwiększyć swoją szansę na opublikowanie pracy warto poświęcić czas na odpowiednie jej przygotowanie pod tym kątem. W tym celu prace eksperymentalne warto usystematyzować zgodnie z poniższym szablonem: (1) The Introduction; (2) The Materials and Methods; (3) The Results, (4) The Discussion i ostatecznie (5) The Conclusion.

W kolejnej części ABC Komunikacji Dla Naukowców Nieanglojęzycznych wyjaśnimy Państwu dokładniej co dokładnie powinno się znaleźć w kolejnych sekcjach pracy.