Symbole i Znaki

Z  reguły,  nie  umieszcza  się  “spacji”  pomiędzy  znakiem a wartością liczbową przy następujących wyrażeniach:

Waluty: $525,   65¢

Procenty: 15%,   0,5%

Cytowania: §1457(a),   §§123-36

Pomiary liniowe: 5ʹ2ʺ,   3ʹ6ʺ×2ʹ8ʺ

Długość i szerokość: N 50°45ʹ35ʺ (lub 50°45ʹ35ʺ N)

Temperatura: 61°F (lub 61 °F),   16°C (lub 16 °C)

Uwaga: AMA Manual of Style, jak również Chicago Manual of Style sugerują aby nie stawiać “spacji” pomiędzy jednostką pomiaru, symbolem temperatury, a określnikiem Celsius lub Fahrenheit; z kolei CSE Manual of Style rekomenduje umieszczenie “spacji” przed (ale nie po) znaku stopnia °.

Umieszczanie “spacji” pomiędzy wartościami a symbolami wielkości elektrycznych zależy od obszaru naukowego czy też stylu przyjętego przez wydawnictwo:

kilowolt: 1 kV lub 1kV

megawaty: 2.2 MW lub 2.2MW