Kolejne uznanie dla naszych redakcyjnych współpracowników

Gratulujemy naszemu koledze, odpowiedzialnemu w zespole Translmed Publishing Group (TPG) za poprawność wykonywania korekt językowych przez native-speakerów w obszarze chemii, kolejnej publikacji. Nature Communications Biology / Jan-22nd / “Quantification of aminobutyric acids and their clinical application as biomarkers for osteoporosis”; https://doi.org/10.1038/s42003-020-0766-y (download Paper)

107 artykułów wycofanych przez wydawnictwo Springer

(źródło: Springer retracted 107 papers from Tumor Biology in April. Emily Petersen) 18 maja na łamach czasopisma Science (LINK) ukazał się artykuł elektroniczny dotyczący wycofania ("retracted") za jednym razem aż 107 artykułów naukowych przez wydawnictwo Springer. Sprawa dotyczyła czasopisma Tumor Biology, którego byłym wydawcą był Springer. Springer zwróciło uwagę na "wypaczony" proceder peer-review stosowany przez[…]

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą…”

Wielu badaczy decyduje się na publikacje w języku angielskim mimo tego, że ten język nie jest ich językiem ojczystym (Shock et al. 2016). Ze względu na dominację języka angielskiego w literaturze naukowej, daje to szanse na szerszą wymianę myśli naukowej i przekłada się tym samym na większą liczbę odbiorców manuskryptu (Shock et al. 2016). Dla[…]