Jak napisać dobre wprowadzenie do pracy naukowej

Wprowadzenie do artykułu badawczego wyjaśnia czytelnikowi cel Twoich analiz i pomaga zrozumieć, dlaczego wykonujesz te badania. Wiele czasopism wymaga od autorów, aby wstęp był dość krótki, w niektórych przypadkach ograniczając go do zaledwie 500 słów lub mniej. Nawet jeśli czasopismo nie ogranicza długości wstępu, nadal powinieneś starać się być jak najbardziej zwięzły. Kolejność elementów we[…]

Wyzwania

Wyzwania związane z przygotowaniem publikacji do druku

    Przygotowanie publikacji do druku jest procesem niezwykle frustrującym zarówno dla autorów, redaktorów jak i recenzentów. W celu usprawnienia tego procesu, została przeprowadzona ankieta wśród autorów, recenzentów, redaktorów i wydawców (1). Z ankiety wynika, że jednym z najważniejszych zarzutów jakie mieli autorzy, jest fakt, iż proces formatowania publikacji jest etapem długotrwałym i skomplikowanym. Wielu[…]