W jaki sposób pisać nazwy naukowe organizmów?

Bardzo często w trakcie pracy nad tekstami naukowymi spotykamy się z błędami dotyczącymi poprawnego pisania nazw naukowych organizmów. Ogółem, nazwy naukowe przedstawiamy w formie nazw łacińskich przypisanych do konkretnych organizmów, żywych lub wymarłych, w oparciu o system dwuczłonowy (nomenklaturę dwuimienną).

Genus name + specific epithet > Escherichia coli (oba człony nazwy mogą być pisane kursywą albo być podkreślone – w zależności od stylu preferowanego przez dane czasopismo.)

Poniżej podajemy kilka zasad z przykładami, których należy przestrzegać w trakcie pisania pracy naukowej:

1. Escherichia coli — pierwsza litera nazwy rodzajowej zawsze pisana jest dużą literą. Również zawsze podajemy pełną nazwę w manuskrypcie (kiedy po raz pierwszy się pojawia w tekście) a dopiero później stosujemy formę skróconą E. coli.

2. Kiedy stosujemy nazwę naukową organizmu w tytule lub w głównym nagłówku, wówczas pełna nazwa łacińska może być pisana w ciągu literowym (tzn. dużymi literami/capitalized) kursywą/italicized bądź też nie.

3. Nazwy rodzajowe/generic names można przekształcać w formę przymiotnikową, np., rhizobial activities, vandaceous orchid.

4. Nazwy rodzajowe/generic names można także stosować jako nazwę ogólną, np., eucalyptus, dendrobium (utworzone od nazw rodzajowych).

5. Nazwę gatunkową/specific epithet można przekształcić w formę przymiotnikową, np., acuminata type.

6. Nazwę podgatunkową/subspecific może przekształcić w formę przymiotnikową, np., indica type.

7. Skrót var. (variety) zawsze jest umiejscawiany po nazwie gatunkowej i nigdy nie jest podkreślany czy też pisany kursywą, np., Astrophytum myriostigma var.

⇒ nazwę odmiany zawsze piszemy po var. i pisana jest dużą literą tylko kiedy jest nazwą własną  np., Pediocactus peeblesianus var. Menzelii; w innym przypadku stosujemy niniejszą zasadę np., Astrophytum myriostigma var. strongylogonum

8. Skrót cv. (cultivar) – tutaj mamy dwie formy zapisu:

Astrophytum myriostigma cv. Onzuka lub

Astrophythum myriostigma ‘Onzuka’

9. Nigdy nie piszemy kursywą sp. (species) lub spp. (species – plural). Jest to bardzo częsty błąd popełniany przez naukowców.

Temat dotyczący naukowego nazewnictwa organizmów jest obszerny i trudno go skrócić w kilku punktach. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do tego tematu to z przyjemnością na nie odpowiemy.

Zespół Translmed