Wkład współautorów w pracę

Source: Internet. Artist: Harris, Sidney

Bardzo wielu autorów ma problem z właściwym opisem wkładu współautorów w pracę. Artykuł “Biomedical author’s awareness of publication ethics: an international survey” (doi:10.1136/bmjopen-2017-021282, BMJ Open) omawiający dane zgromadzone w oparciu o międzynarodową ankietę przeprowadzoną wśród 10 000 naukowców ze 100 państw, daje spojrzenie na etykę autorów, m.in. w kontekście podawania rzetelnych informacji o zakresie wkładu (współ)autorów w pracę naukową. Dodatkowym cennym źródłem informacji na ten temat mogą być pozycje:

Nature: https://www.nature.com/authors/policies/authorship.html 
PNAS: https://www.pnas.org/content/115/11/2557
CrediT: (https://casrai.org/credit/) która oferuje zdefiniowaną taksonomię 14 wkładów.

Ciężko jest zweryfikować przez edytora czasopisma prawdziwość podanych informacji przez autora korespondencyjnego (przeważnie), jednakże w wielu czasopismach współautorzy pracy są włączani w cykl korespondencyjny z czasopismem, także są świadomi podanych informacji i mogą zweryfikować jakiekolwiek rozbieżności jeżeli te istnieją.