Wskazówki (gramatyczne) jak (nie)pisać pracę naukową

praca naukowa

Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek, które mogą okazać się przydatne przy pisaniu pracy naukowej:

1. Stosuj poprawnie “which” i “that“. Wiele osób stosuje “which” gdzie bardziej adekwatne jest użycie “that.”

“which” — powinno stosować się w przypadku zdań (podrzędnych) przydawkowych nieokreślających, np. This car, which Max bought, is a BMW.

“that” — powinno stosować się w przypadku zdań określających (zdania podrzędne), np. This is the car that Max bought.

2. Szczególnie na początku zdania należy unikać zwrotow jak “there is“, “there was“, “there are” oraz “there were“. Użycie tych zwrotów bardzo często powoduje, że zdanie staje się nieczytelne w odbiorze.

3. Należy również unikać  słówka “while“, chyba że naszym zamiarem jest wyrażenie czasu “during the time that”. W innych przypadkach bardzie bezpiecznie jest stosować zwroty jak “whereas” lub “although.”

4. Należy pamiętać, że “data” jest liczbą mnogą, np. The data were acquired…

5. Z reguły należy unikać również zwrotu “etc.“. Jest to bardzo nieprecyzyjny zwrot w przypadku prac naukowych i najlepiej zastepować go zwrotami “for example” lub  “such as”.

6. Również warto się zastanowić nad stosowaniem słów jak “unique“, “idea“, czy też  “perfect” . Z zasady stosujemy te słowa jeżeli mamy coś wyjątkowego na myśli np., “one of a kind.”

7. Także lepiej jest używać stronę czynną niż bierną (strona bierna jest bardziej adekwatna w przypadku metodyki). Aczkolwiek, użycie kilku zwrotów pod rząd zaczynających się od “we” może spwodować, że tekst będzie niezgrabny w odbiorze.

8. Ponadto nie należy nadużywać zwrotu “may” — chyba że w kontekście zezwolenia (permission). W innych przypadkach lepiej stosować “might” lub “can”.

9. Z reguły ważniejsze informacje umieszczamy na końcu zdania.

W przyszłości  podamy kolejne przykłady przydatne przy pisaniu prac naukowych.

Zespół Translmed