24 February 2019

Consulting & DTP

Usługi DTP:

• Łamanie i skład tekstu (książek, czasopism, publikacji, ebooków)

• Przygotowujemy publikacje do druku

• Używamy oprogramowania m.in.: Adobe PageMaker, Adobe InDesign oraz Quarkxpress

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo:

• Audyt pracy w redakcji.

• Pomoc w opublikowaniu “odrzuconych prac”.

• Rozwój i sprzedaż materiałów wydawniczych.

• Wzmocnienie obecności czasopisma online.

• Wsparcie marketingowe i sprzedażowe.

• Analiza IF.

• Analiza konkurencji.

• Analiza cytowań na poziomie artykułu.

• Koordynacja sesji strategii redakcyjnej.