24 February 2019

Zarządzanie procesem peer-review

Usługi zarządzania procesem peer-review:

• Sprawdzanie manuskryptów – upewnianie się, że są one napisane zgodnie z instrukcjami czasopisma.

• Zapewnienie pomocy przy składaniu publikacji.

• Obsługa pytań dotyczących składania pracy.

• Gromadzenie formularzy.

• Sprawdzanie podstawowej jakości rycin (czytelność rysunku).

• Monitorowanie postępu pracy nad manuskryptem.

• Zaproszenia i przypomnienia dla recenzenta.

• Zarządzanie wysyłką e-mail do czasopisma.

• Współpraca z autorami, recenzentami, redaktorami i wydawcą.

• Zapewnienie potrzebnej pomocy redaktorom w zakresie procesu peer review.

• Przypomnienie autorom o zaległych zadaniach.

• Odpowiadanie na pytania recenzenta dotyczące procesu i systemu.

• Utrzymywanie bazy danych recenzenta.

• Zapewnienie użytkownikom nietechnicznej obsługi procesu peer review.

• Regularne aktualizowanie “template letters”.

• Tworzenie abstraktów graficznych.

• Tworzenie raportów dotyczących produktywności czasopisma.

• Przygotowywanie dokumentów do wysyłki do produkcji i w razie potrzeby, kontaktowanie się z wydawcą.

• Zarządzanie innymi aspektami czasopisma, w tym budżetem stron.

• Dostarczanie artykułów do zespołu produkcyjnego w odpowiednim terminie.

• Szkolenie redaktorów.

• Wdrażanie planów lojalnościowych na rzecz lojalnych autorów i recenzentów.

• Uczestniczenie w spotkaniach zespołu przez telefon.

• Uczestnictwo w spotkaniach redakcji.

• Coroczne wyznaczanie celów i planowanie strategiczne czasopisma.

• Copyedycja (korekta językowa).

• Zaawansowane sprawdzanie jakości zdjęć.

• Badanie zachowania autora/recenzenta za pomocą metadanych przechowywanych w systemie składania wniosków online.