Edytowanie Tabel Medycznych oraz Naukowych – wskazówki

Celem Tabeli w czasopiśmie naukowym jest: wzmocnienie prezentacji danych wykonanych badań, w celu wsparcia konkluzji autora we wnioskach, dostarczenie zwięzłego przeglądu określonego aspektu wyników badań podkreślenia znaczących trendów i zależności pomiędzy danymi. Dlatego, aby powyższe dane przedstawić w jak najlepszy sposób należy: używać tak mało miejsca jak to jest możliwe („przestrzennie zwięźle”), unikać powtórzeń lub[…]