Biuro Tłumaczeń

Specjalistycznych oraz Profesjonalnej Korekty Językowej

Nasza oferta

Korekta językowa

Proponujemy korektę językową zgodną z różnymi standardami takimi jak AMA, APA, CMS, etc. Formatujemy również teksty zgodnie z wymogami czasopism.

Tłumaczenia

Zajmujemy się m.in. tłumaczeniem materiałów dotyczących medycyny, biochemii, genetyki, biologii, farmacji, fizyki, matematyki oraz chemii. Ponadto, oferujemy redagowanie a także konsultacje merytoryczne materiałów z powyższych dziedzin.

Antyplagiat

Plagiarism checker” – usługa umożliwiająca sprawdzenie pracy pod kątem jej oryginalności.

Formatowanie tekstu

Profesjonalne formatowanie zgodnie z docelowym stylem, np. AMA, ASC, APA, CMS, CSE, IEEE. Wybór czasopisma docelowego (raport z wyborem 3-5 czasopism).

Konsultant naukowy

Oferujemy Państwu unikatową na rynku polskim usługę konsultanta naukowego/edytora, którego zadaniem jest wspólna ze Zleceniodawcą praca nad stworzeniem manuskryptu.

Analiza Statystyczna

Zajmujemy się kompleksową analizą statystyczną m.in. przygotowaniem danych, statystyką opisową, analizą wariancji, analiza regresji, analizą wielowymiarową oraz eksploracją danych.

Programy lojalnościowe

Oferujemy różne programy lojalnościowe/rabatowe. Szczegóły w załączniku.

Dyrektor

Katarzyna Lorenc-Kukuła, PhD

W Translmed Publishing Group (TPG) jestem odpowiedzialna za kontrolę jakości i odpowiadam za to, że każda praca/projekt, który odsyłamy do Klienta spełnia najwyższe postawione przez nas wymagania. W ciągu ostatnich 13 lat, wsparliśmy naszą wiedzą i doświadczeniem około 20 000 prac naukowych. Stopień doktora uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie biochemii i biologii molekularnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w Kansas State University, University of North Texas oraz w Boyce Thompson Institute for Plant Research at Cornell University, gdzie pracowałam nad projektami z dziedziny biochemii oraz biologii molekularnej. Jestem ponadto współautorką patentu, prac naukowych oraz przeglądowych. Byłam laureatką wielu konkursów, prócz pierwszej edycji konkursu „Forum Akademickiego” (LINK) były to: 11th Polish Conference of in Vitro Culture and Plant Biotechnology, The 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, American Society of Plant Biologists oraz The Gordon Conference on Plant Lipids and Signaling. Translmed Publishing Group jest zrzeszony w the Council of Science Editors (CSE).

  • Net Promoter Score

    Potwierdzenie naszego profesjonalizmu w świadczeniu usług.

  • Klienci

    94% Klientów wraca do nas z kolejnymi projektami.

  • MISJA:

    Umożliwić lepsze zrozumienie efektów wielomiesięcznych prac badawczych, poprzez świadczenie wysokiej jakości tłumaczeń i korekty językowej, zwiększając tym samym szanse na ich opublikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych.

Zespół - T|P|G

USA / UK / Australia/PL
Maciej Kukuła
Maciej Kukuła
MSc, MBA; USA, PL
Koordynator przekładu oraz korekty językowej tekstów o charakterze “biznesowym” a także chemicznym. Biuro w USA.
Karl Bernhardt
Karl Bernhardt
BSc, MA, MPhil; UK
[Professional member of ciep]
Koordynator (native speaker) odpowiedzialny za poprawne wykonanie korekt językowych. Biuro w Polsce
Pallavi Upadhyay
Koordynator (native speaker) odpowiedzialna za poprawne wykonanie korekt językowych. Biuro w USA.
Visa Loganathan
Odpowiedzialna za korekty językowe wykonywane przez współpracowników TPG zlokalizowanych w Azji.
Tomasz
Tomasz
Księgowy/Administrator danych (RODO)
Odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie TPG pod kątem finansowym i administracyjnym. Biuro w PL.

Referencje i opinie

Przeczytaj, co mówią o nas nasi Klienci. Pisownia pozostawiona w oryginale.

Nasz Wspólny Cel Społeczny w roku 2022

Aktualności

Zasady i Warunki Świadczenia Usług – T|P|G

Informacje dostępne są na stronie Zasady & Warunki

Kontakt - T|P|G

Więcej informacji dostępne jest na stronie Kontakt