Biuro Tłumaczeń

Specjalistycznych oraz Profesjonalnej Korekty Językowej

Nasza oferta

Korekta językowa

Proponujemy korektę językową zgodną z różnymi standardami takimi jak AMA, APA, CMS, etc. Formatujemy również teksty zgodnie z wymogami czasopism.

Tłumaczenia

Zajmujemy się m.in. tłumaczeniem materiałów dotyczących medycyny, biochemii, genetyki, biologii, farmacji, fizyki, matematyki oraz chemii. Ponadto, oferujemy redagowanie a także konsultacje merytoryczne materiałów z powyższych dziedzin.

Antyplagiat

Plagiarism checker” – usługa umożliwiająca sprawdzenie pracy pod kątem jej oryginalności.

Formatowanie tekstu

Profesjonalne formatowanie zgodnie z docelowym stylem, np. AMA, ASC, APA, CMS, CSE, IEEE. Wybór czasopisma docelowego (raport z wyborem 3-5 czasopism).

Konsultant naukowy

Oferujemy Państwu unikatową na rynku polskim usługę konsultanta naukowego/edytora, którego zadaniem jest wspólna ze Zleceniodawcą praca nad stworzeniem manuskryptu.

Analiza Statystyczna

Zajmujemy się kompleksową analizą statystyczną m.in. przygotowaniem danych, statystyką opisową, analizą wariancji, analiza regresji, analizą wielowymiarową oraz eksploracją danych.

Programy lojalnościowe

Oferujemy różne programy lojalnościowe/rabatowe. Szczegóły w załączniku.

Narzędzia Ai/ML in Publishing

More details coming soon

Dyrektor

Katarzyna Lorenc-Kukuła, PhD

Katarzyna Lorenc-Kukuła jest współzałożycielką i dyrektorką firmy Translmed Publishing Group (TPG), która zajmuje się tłumaczeniami specjalistycznymi oraz korektami w języku angielskim, przyczyniając się do wsparcia społeczności akademickiej i popularyzacji badań polskich naukowców na arenie międzynarodowej. Jest odpowiedzialna za kontrolę jakości, planowanie, realizację zleceń, tak aby publikacja, która jest odsyłana do Klienta spełniała najwyższe postawione przez TPG wymagania. Do chwili obecnej firma TPG wsparła tysiące polskich naukowców, którzy reprezentują prawie wszystkie jednostki naukowe w Polsce i czasopisma naukowe. TPG prowadzi także działalność edukacyjną (dział Aktualności), której celem jest pomoc naukowcom w efektywnym publikowaniu prac naukowych.

Katarzyna uzyskała stopień doktora na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie stażu podoktorskiego pracowała w Kansas State University, University of North Texas oraz w BTI/Cornell University, zajmując się projektami badawczymi z dziedziny biochemii i biologii molekularnej roślin. Jest współautorką patentu, prac badawczych i przeglądowych. Wspierała doświadczeniem technicznym wielu naukowców w analizach z wykorzystaniem technik spektrometrii masowej. Ponadto jest laureatką nagrody w konkursie zorganizowanym przez Forum Akademickie- „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” otrzymując nagrodę z rąk Ministra Edukacji i Nauki. Była także laureatką nagrody Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin, nagrody na Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Gordon Research Conference Travel Award, The American Society of Plant Biologists Travel Grant Award. Była wykonawcą i podwykonawcą grantów (USDA, NSF, grantu promotorskiego, grantów KBN oraz grantu „European Social Fund within the “Project of Lower Silesia Research Grants for Increasing Innovations for Ph.D. Students"). Swoje osiągnięcia prezentowała na wielu konferencjach polskich i zagranicznych.

  • Net Promoter Score

    Potwierdzenie naszego profesjonalizmu w świadczeniu usług.

  • Klienci

    94% Klientów wraca do nas z kolejnymi projektami.

  • MISJA:

    Umożliwić lepsze zrozumienie efektów wielomiesięcznych prac badawczych, poprzez świadczenie wysokiej jakości tłumaczeń i korekty językowej, zwiększając tym samym szanse na ich opublikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych.

Zespół - T|P|G

USA / UK / Australia/PL
Maciej Kukuła
Maciej Kukuła
MSc, MBA; USA, PL
Koordynator przekładu oraz korekty językowej tekstów o charakterze “biznesowym” a także chemicznym. Biuro w USA.
Karl Bernhardt
Karl Bernhardt
BSc, MA, MPhil; UK
[Professional member of ciep]
Koordynator (native speaker) odpowiedzialny za poprawne wykonanie korekt językowych. Biuro w Polsce
Pallavi Upadhyay
Koordynator (native speaker) odpowiedzialna za poprawne wykonanie korekt językowych. Biuro w USA.
Visa Loganathan
Odpowiedzialna za korekty językowe wykonywane przez współpracowników TPG zlokalizowanych w Azji.
Tom Nelson
Tom Nelson
MSc; USA| Ai/ML, Data Science
Tom is a biologist that is cross trained in computing and data science. He has 3 decades of experience doing research in biotech and pharma settings. He is also an adventurer, explorer and likes to write.
Anna Wiącek-Gołębiowska
Anna Wiącek-Gołębiowska
MA; PL| Tłumacz przysięgły
Anna is a Certified (Sworn) Translator & Interpreter of the English Language with over 20 years of experience. She obtained MA degree in English Philology, specialty: Methodology of Teaching, in Poland. She also completed Postgraduate Translation Studies and Postgraduate Studies for Interpreters and Translators.
Tomasz
Tomasz
Księgowy/Administrator danych (RODO)
Odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie TPG pod kątem finansowym i administracyjnym. Biuro w PL.

Referencje i opinie

Przeczytaj, co mówią o nas nasi Klienci. Pisownia pozostawiona w oryginale.

Nasz Wspólny Cel Społeczny

Aktualności

Zasady i Warunki Świadczenia Usług – T|P|G

Informacje dostępne są na stronie Zasady & Warunki

Kontakt - T|P|G

Więcej informacji dostępne jest na stronie Kontakt