16 February 2020

Translmed Publishing Group (TPG)

jest wiodącą na rynku polskim firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie korekty językowej oraz współpracy z czasopismami w trakcie przedłożenia tekstu do druku. Oferujemy kompleksową ofertę prezentacji dorobku naukowego począwszy od tłumaczenia na język angielski, poprzez analizę statystyczną wyników, korektę językową manuskryptu, oprawę graficzną (ryciny, zdjęcia), dobór czasopisma oraz formatowanie tekstu. Świadczymy również usługi wydawnicze/konsultingowe związane z rynkiem międzynarodowym (przede wszystkim amerykańskim).
×

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych oraz Profesjonalnej Korekty Językowej Translmed zapewnia korektę językową tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin na najwyższym poziomie dostępnym na rynku polskim. Osoby odpowiedzialne za korektę (native-speakerzy w stopniu PhD, MD oraz MSc) posiadają wieloletnie doświadczenie. Nad poprawnym wykonaniem korekty przez naszych korektorów czuwają: copyedytor  w USA z wieloletnim doświadczeniem zdobytym m.in. przy korekcie prac dla takich wydawnictw jak Elsevier (Holandia), Wiley (USA), Lippincott Williams & Wilkins (USA), Taylor and Francis (USA), Blackwell (UK/USA) oraz Cambridge University Press a także  co-edytor Buckingham Journal of Language and Linguistics w UK.

×

• Przesyłanie treści do autora i utrzymywanie kontaktów w trakcie całego procesu publikacji w wyznaczonych ramkach czasowych.
• Współpraca z autorami w celu uzupełnienia brakujących treści, odpowiadanie na pytania i/lub pozyskiwanie zdjęć/rycin o wyższej jakości.
• Współpraca z grafikami.
• Współpraca z ilustratorami.
• Sprawdzanie stron tekstu w celu zapewnienia wysokiej jakości składu i zgodności z formatem / stylem czasopisma.
• Kompilowanie i sprawdzanie wersji dokumentów HTML i PDF pod kątem poprawności linków, odniesień, formatu/stylu.
• Wysyłanie tzw. „proofs” do autorów/redaktorów, śledzenie poprawek i odpowiadanie na zapytania. Dodawanie poprawek przesyłanych przez autorów do manuskryptów w celu utworzenia ostatecznej wersji tekstu.
• Zapewnienie najwyższej jakości wydruków skompilowanych czasopism.
• Koordynowanie aktualizacji treści online (np. erratum, notatki wydawcy).
• Tworzenie paru opcji okładek dla czasopisma.
• Kompilowanie i weryfikacja okładek czasopism z uwzględnieniem zmian edytorskich.
• Tworzenie i weryfikacja treści i czcionki w tabelach z uwzględnieniem zmian edytorskich.
• Umieszczanie treści reklamowych po zatwierdzeniu przez redakcję.
• Rozwiązywanie problemów i aktywna komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w procesie publikacji.

×

Usługi DTP:
• Łamanie i skład tekstu (książek, czasopism, publikacji, ebooków)
• Przygotowujemy publikacje do druku
• Używamy oprogramowania m.in.: Adobe PageMaker, Adobe InDesign oraz Quarkxpress

Doradztwo:
• Audyt pracy w redakcji.
• Pomoc w opublikowaniu “odrzuconych prac”.
• Rozwój i sprzedaż materiałów wydawniczych.
• Wzmocnienie obecności czasopisma online.
• Wsparcie marketingowe i sprzedażowe.
• Analiza IF.
• Analiza konkurencji.
• Analiza cytowań na poziomie artykułu.
• Koordynacja sesji strategii redakcyjnej.

 

×

• Sprawdzanie podstawowej jakosci rycin (czytelnosc rysunku).
• Monitorowanie postepu pracy nad manuskryptem.
• Zaproszenia i przypomnienia dla recenzenta.
• Zarzadzanie wysylka e-mail do czasopisma.
• Wspólpraca z autorami, recenzentami, redaktorami i wydawca.
• Zapewnienie potrzebnej pomocy redaktorom w zakresie procesu peer review.
• Przypomnienie autorom o zaleglych zadaniach.
• Odpowiadanie na pytania recenzenta dotyczace procesu i systemu.
• Utrzymywanie bazy danych recenzenta.
• Zapewnienie uzytkownikom nietechnicznej obslugi procesu peer review.
• Regularne aktualizowanie “template letters”.
• Tworzenie abstraktów graficznych.
• Tworzenie raportów dotyczacych produktywnosci czasopisma.
• Przygotowywanie dokumentów do wysylki do produkcji i w razie potrzeby, kontaktowanie sie z wydawca.
• Zarzadzanie innymi aspektami czasopisma, w tym budzetem stron.
• Dostarczanie artykulów do zespolu produkcyjnego w odpowiednim terminie.
• Szkolenie redaktorów.
• Wdrazanie planów lojalnosciowych na rzecz lojalnych autorów i recenzentów.
• Uczestniczenie w spotkaniach zespolu przez telefon.
• Uczestnictwo w spotkaniach redakcji.
• Coroczne wyznaczanie celów i planowanie strategiczne czasopisma.
• Zaawansowane sprawdzanie jakosci zdjec.
• Badanie zachowania autora/recenzenta za pomoca metadanych przechowywanych w systemie skladania wniosków online.

Przykładowe książki przygotowane przez TPG

– Publish faster. Publish Smarter. –
with Translmed Publishing Group