22 June 2015

Antyplagiat

Czasami brak biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, bądź też brak cytowań może prowadzić do niezamierzonego plagiatu.

In academic writing, it is considered plagiarism to draw any idea or any language from someone else without adequately crediting that source in your paper”.
–– Harvard University. What Constitutes Plagiarism? (>> link).

Odpowiedzialnością Autora manuskryptu jest przygotowanie pracy tak, aby to ryzyko minimalizować. Nawet niezamierzony plagiaryzm może zniszczyć reputację naukowca i jest jednym z głównych powodów, dla których prace są odrzucane przez czasopisma.

Postanowiliśmy pójść o krok dalej i oferujemy Państwu platformę, która umożliwia wykrycie niezamierzonego plagiatu. Umożliwiamy Państwu dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania, które jest proste, ale niezwykle efektywne. Pomoże Państwu potwierdzić pełną oryginalność Państwa manuskryptu i poprawność cytowań. Korzystamy z oprogramowania ukierunkowanego w stronę prac naukowych jak i magisterskich. Po wysłaniu Państwa manuskryptu, Translmed wykona skanowanie pracy a następnie wyśle Państwu pełen raport.

Krok 1: Państwo wysyłają nam manuskrypt.

Krok 2: Skanujemy manuskrypt przy pomocy programu iThenticate.

Krok 3: Otrzymują Państwo raport.

Krok 4: Oferujemy przebudowanie tekstu tak, aby wykluczyć plagiat.

[…praca po Państwa korekcie została przyjęta. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam,]