Kompleksowe podejście do realizacji prac naukowych. Od momentu wygenerowania wyniku naukowego po przyjęcie pracy do czasopisma – Konsultant naukowy/edytor

Oferujemy Państwu unikatową na rynku polskim usługę konsultanta naukowego/edytora, którego zadaniem jest wspólna ze Zleceniodawcą praca nad stworzeniem manuskryptu.

Obejmuje to korektę oraz/lub tworzenie (przekład) publikacji naukowych w oparciu o wyniki uzyskane przez pracownika/pracowników danej jednostki naukowej.

Współpraca polega na transferze wyników naukowych pomiędzy badaczami a konsultantem naukowym, który na podstawie danych literaturowych, sugestii badaczy odnośnie kształtu i zawartości pracy pomaga w generowaniu manuskryptu.

Konsultant naukowy również odpowiedzialny jest za tzw. developmental editing, ktore obejmuje ” the editor considers a document’s concept and intended use, content, organization, design, and style. The purpose is to make the document functional for its readers, not just to make it correct and consistent. Developmental (substantive) editing may involve restructuring or rewriting part or all of a document, matching journal’s specific style, grammar, and formatting requirements. Formatting sheets, tables, and abstracts. “

Ponieważ każde zlecenie jest unikatowe, prosimy o kontakt emailowy translmed@translmed.com w celu dokładnego omówienia Państwa potrzeb.

Katarzyna Lorenc-Kukula

Katarzyna Lorenc-Kukuła

 

 

Wspieramy swoim doświadczeniem i wiedzą m.in.