5 March 2017

Zasady_Warunki

Zasady i Warunki Świadczenia Usług

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i zawsze możemy ręczyć za nasze usługi, które poprawią jakość Państwa manuskryptu i tym samym zwiększą szansę na jego opublikowanie. Pragniemy, aby Klienci byli w 100% zadowoleni z naszych usług.

1. Godziny otwarcia Biura: Biuro jest czynne od 12.30 do 23.00 (poniedziałek – sobota). W przypadku nieodebrania telefonu z naszej strony prosimy pozostawić informację na skrzynce głosowej (telefon kontaktowy lub adres emailowy).

2. Proces realizacji zlecenia: Prosimy o przesłanie tekstu na adres translmed@new.translmed.com lub bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie w zakładce Kontakt (link). Po otrzymaniu zlecenia, wysyłamy drogą elektroniczną potwierdzenie jego realizacji. Po wykonanym zleceniu (korekty językowej lub przekładu) dokument jest odsyłany do Klienta. Jeżeli Klient nie zgłasza wątpliwości co do zrealizowanej usługi, wówczas wysyłana jest listownie Faktura na wskazany adres korespondencyjny lub drogą emailową (tzw. faktura elektroniczna). Faktura jest wystawiana w przeciągu 7 dni od daty zrealizowanego zlecenia.

3. Karta Rabatowa Stałego Klienta: W przypadku większych zleceń istnieje możliwość otrzymania jednorazowego rabatu lub Karty Rabatowej Stałego Klienta ważnej na cały rok.

4. Czas realizacji projektu: Staramy się możliwie jak najszybciej odesłać Państwu powierzony nam tekst. Termin realizacji zlecenia wynosi średnio 6 dni (do godziny 24:00) od momentu wysłania potwierdzenia z naszej strony o akceptacji realizacji zlecenia. Staramy się skrócić czas pracy nad tekstem, ale nie chcemy obniżać jakości powierzonego nam zadania. Zdajemy sobie sprawę, że niekiedy jesteście Państwo zmuszeni do wykonania szybkiej korekty publikacji, dlatego też stworzyliśmy nową usługę – Translmed Ekspres (link), która umożliwi Państwu otrzymanie tekstu już w 3 dni (do godziny 24:00) od momentu wysłania potwierdzenia z naszej strony o akceptacji realizacji zlecenia.

5. Language Editing Certificate:  dokument potwierdzający wykonanie korekty językowej przez native-speakera może zostać wydany nieodpłatnie na życzenie Klienta. Prośbę o wystawienie Certyfikatu prosimy składać wraz z przedkładanym tekstem. Dokument ten wraz z manuskryptem  można następnie przedłożyć do docelowego czasopisma.

6. Co zrobić jeśli nie jesteś zadowolony z naszej usługi: Firma Translmed z dumą gwarantuje jakość swoich usług dostarczanych Klientom (link). Jeśli edytor/recenzent zwróci uwagę na niedociągnięcia w Państwa pracy, gwarantujemy powtórne, nieodpłatne, sprawdzenie tekstu. W celu wniesienia skargi, prosimy o podanie następujących informacji: imię, nazwisko, numer telefonu oraz precyzyjny opis problemu, numer identyfikacyjny pracy (każda odsyłana przez nas praca ma przypisany swój numer identyfikacyjny – numer dostępny w pliku pdf). Prosimy o wysłanie skargi na adres reklamacja@new.translmed.com. Translmed zdiagnozuje problem i skoryguje błąd w usłudze. Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas najważniejsza.

Niniejsza witryna jest własnością firmy Translmed. Translmed zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsze warunki ogólne (“Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich usług (“Usługa”) firmy Translmed. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej Usługi, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki zawierają wytyczne, zasady lub zastrzeżenia, które mogą być publikowane i / lub aktualizowane w Usłudze lub w powiadomieniach, które są wysyłane do Ciebie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, prosimy o niekorzystanie z naszych Usług. Uzyskując dostęp do naszej Ofertę, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

i) Nasze Usługi umożliwiają przesyłanie, przechowywanie lub otrzymywanie treści. Nie rościmy sobie prawa własności do jakichkolwiek treści ani innych materiałów dostarczanych nam przez Użytkownika (w tym informacji zwrotnych i sugestii). Przesyłając do nas (“Zgłoszenie”) zachowujesz własność wszelkich praw własności intelektualnej, które posiadasz w Zgłoszeniu. Przesyłając do nas Zgłoszenie, dajesz nam (i tym, z którymi pracujemy) prawo na archiwizowanie takich Zgłoszeń.

ii) Firma Translmed dołoży należytych starań, aby zapewnić najwyższą jakość usług zgodną ze standardami branżowymi. Obiecujemy poufność we wszystkich naszych usługach. Jednocześnie Translmed nie zobowiązuje się, że Usługa będzie wolna od wszelkich błędów. Jeśli nie jesteś w 100% zadowolony z jakości Usługi, skontaktuj się z nami.

iii) Staramy się, aby tekst docelowy był możliwie najbliższy znaczeniu tekstu źródłowego. Translmed dołoży należytych starań, aby poprawić widoczne defekty w źle napisanym tekście źródłowym, jednocześnie informując Klienta o naniesionych zmianach. Translmed nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście oryginalnym dostarczonym przez Klienta (np. błędna pisownia, brakujący tekst, błędna lub niejednoznaczna terminologia).

iv) Klient jest zobowiązany do dokładnego przeglądnięcia i zatwierdzenie manuskryptu po korekcie i/lub tłumaczeniu przed wysłaniem go do czasopisma docelowego.