Błędy, których należy unikać podczas pisania pracy biomedycznej

Napisanie pracy naukowej wymaga wiele wysiłku ze strony autorów. Artykuł musi w precyzyjny i zwięzły sposób informować społeczność naukową o znaczeniu zawartych w nim wniosków a jednocześnie musi być łatwy do zrozumienia. Na podstawie analiz została stworzona lista typowych błędów w pismach biomedycznych (1). Unikając poniższych błędów, można znacznie poprawić jakość manuskryptu biomedycznego i zwiększyć swoje szanse na opublikowanie pracy w wymarzonym czasopiśmie.

 1. Niewłaściwa struktura prac naukowych jest częstą przyczyną jej odrzucenia przez czasopismo (2). Większość czasopism biomedycznych wymaga od autorów przestrzegania wytycznych (3) i podawania wszystkich niezbędnych informacji w standardowym formacie. Ogólny format artykułów to „Introduction, Methods, Results, and Discussion”, w skrócie „IMRAD”. 
 2. Brak odpowiedniego wprowadzenia jest głównym błędem w pracach badawczych (4). Dobre wprowadzenie wyznacza cele badania, wyjaśniając luki w wiedzy i sposób, w jaki badanie ma je wypełnić. Bez szczegółowego wprowadzenia recenzenci mogą mieć trudności z oceną manuskryptu, co może skutkować odrzuceniem go przez redakcję. Innym błędem jest niekompletny opis metodologii badania, utrudniający powtórzenie badania, co również może skutkować odrzuceniem pracy (5).
 3. Zbyt długie, skomplikowane zdania mogą utrudniać zrozumienie manuskryptu, dezorientując recenzentów i zmniejszając szanse na jego akceptację (6). Zaleca się dzielenie długich zdań na krótsze, łatwiejsze do zrozumienia.
 4. Błędy gramatyczne i interpunkcyjne w manuskrypcie mogą sprawić, że zdania będą nieczytelne, a zbyt duża liczba przecinków sprawia, że czytanie staje się męczące (6).
 5. Błędne użycie terminów związanych z płcią. Warto zapoznać się z obecnymi wytycznymi dotyczącymi płci zgodnymi z zasadami The Sex and Gender Equity in Research (SAGER) (7).

Przytoczone powyżej błędy są specyficzne dla obszaru biomedycyny, jednakże naukcowcy z innych dyscyplin również mogą odnieść korzyść, ucząc się, jak ich unikać.

Translmed Publishing Group (TPG) posiada w swojej grupie redaktorów posiadających wiedzę specjalistyczną w wielu dyscyplinach, w tym biomedycynie. Nasze doświadczenie pomoże Państwu publikować lepiej i więcej.

 

 1. Five Mistakes to Avoid When Writing a Biomedical Research Paper (elsevier.com)
 2. Manuscript Rejection: Causes and Remedies. Journal of Young Pharmacists, 2(1), 3-6. https://doi.org/10.4103/0975-1483.62205
 3. How to get your research published and then noticed. https://www.elsevier.com/data/assets/pdf_file/0003/91173/UPP-Booklet-December-2020.pdf
 4. Seven Common writing mistakes to avoid in your research paper. https://www.paperpal.com/blog/academic-writing-guides/language-grammar/writing-mistakes-research-paper/
 5. Common errors in manuscripts submitted to medical science journals. Annals of medical and health sciences research, 3(3), 376–379. https://doi.org/10.4103/2141-9248.117957
 6. The Writing Center, University of Wisconsin–Madison. Twelve Common Errors. https://writing.wisc.edu/handbook/grammarpunct/commonerrors/
 7. The importance of sex and gender reporting: In support of the SAGER guidelines. https://www.elsevier.com/connect/editors-update/the-importance-of-sex-and-gender-reporting