Predatory journals – jak nie wpaść w ich sieć

predatory journals

 

Nie tylko niedoświadczeni naukowcy padają ofiarą drapieżnych czasopism. Dlatego tak ważne jest, aby potrafić rozpoznać i być świadomym jakie konsekwencje możesz ponieść, jeśli opublikujesz swoją pracę w takim czasopiśmie. „Predatory journal”, po krótce, to czasopismo, które zabiega o manuskrypty i pobiera opłaty za publikację, nie zapewniając rzetelnej recenzji i usług redakcyjnych. Autorzy manuskryptów praktycznie nie odnoszą żadnych korzyści z publikowania w takich czasopismach i są wprowadzani w błąd, ufając czasopismu z fałszywym IF (impact factor) oraz bardzo często wymyślonym na potrzeby chwili zespołem redakcyjnym.

Przed wyborem czasopisma autorzy powinni upewnić się:

  1. Czy czasopismo używa Google Scholar do obliczania Impact Factor. Google Scholar nie jest narzędziem, które powinno być stosowane do wyliczania IF.
  2. Czy opublikowane manuskrypty są zgodne z tematem i obszarem badawczym, które czasopismo ma eksplorować. Wiele drapieżnych czasopism publikuje prace z niepowiązanych obszarów badawczych w celu uzyskania korzyści finansowych.
  3. Czy czasopismo jest legalne, należy je sprawdzić w renomowanych bazach danych: Web of Science, Scopus lub PubMed. Można również sprawdzić, czy czasopismo jest indeksowane w Directory of Open Access Journals (DOAJ), jednakże Indeks ten zrzesza tylko wysokiej jakości czasopisma z otwartym dostępem, które stosują etyczne praktyki wydawnicze.
  4. Czy poprzednie prace opublikowane w czasopiśmie i informacje znajdujące się na stronie internetowej zawierają błędy ortograficzne i gramatyczne.
  5. Dane kontaktowe czasopisma. Wiele drapieżnych czasopism podaje nieprawidłowe dane kontaktowe.
  6. Zweryfikuj powiązanie członków redakcji i współpracujących organizacji badawczych wymienionych na stronie internetowej z czasopismem, przeglądając ich profile LinkedIn. Wiele drapieżnych czasopism dodaje te informacje, bez zgody osoby lub organizacji, aby wprowadzić autorów w błąd.
  7. Zapoznaj się z procesem recenzji. Drapieżne czasopisma zapewniają niewiarygodnie szybki proces recenzji, któremu nie można ufać.
  8. Czy czasopismo żąda opłaty przed złożeniem manuskryptu. To także oznaka nieetycznego publikowania.

Co się stanie, jeśli opublikujesz w drapieżnym czasopiśmie? Publikacja w takim czasopiśmie może podważyć wiarygodność w kręgach akademickich, zaszkodzić reputacji i zmniejszyć szanse na opublikowanie manuskryptów w renomowanych czasopismach.