Uznanie dla naszego Zespołu| 2024

Zaczynamy rok 2024 bardzo dynamicznie. Pierwszy artykuł, którego proofreading i edycję wykonał zespół TPG został już przyjęty i opublikowany a nasz zespół uwzględniony w podziękowaniach (Acknowledgments).

Gratulacje dla Dr. Eugeniusza Pronina z Uniwersytetu Gdańskiego za publikację w czasopiśmie Limnological Review. https://doi.org/10.3390/limnolrev24010002  

Gratulujemy autorowi publikacji i cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy włożyć niewielką cześć swojej pracy w publikację.
Zachęcamy Państwa do umieszczania nazwy firmy Translmed Publishing Group w podziękowaniach autorskich. Wszystkim bardzo dziękujemy za zaufanie i docenienie naszych kompetencji.

See more: https://translmed.com/referencje/ 

Zespół TPG