Praca Odrzucona / Zaakceptowana

 

Jako badacz spędzasz niezliczone godziny wykonując badania naukowe i Twoja pracy oceniana jest na podstawie tego, czy i gdzie Twoje wyniki zostały opublikowane. Jednocześnie globalny dorobek naukowy podwaja się co dziewięć lat, tym samym opublikowanie artykułu w prestiżowym czasopiśmie staje się bardziej konkurencyjne i frustrujące (1). Na szczęście są metody, dzięki którym możesz zwiększyć współczynnik akceptacji manuskryptu. Elsevier przeprowadził dwie ankiety, aby dowiedzieć się, czego redaktorzy szukają w manuskryptach. Rezultatem były dwa zestawy wskazówek: „Osiem powodów, dla których zaakceptowałem Twój artykuł” (2) i „Osiem powodów, dla których odrzuciłem Twój artykuł” (3). Poniżej zebraliśmy cechy obu przykładowych prac badawczych. Mając na uwadze poniższe wskazówki, będziecie Państwo w stanie napisać lepszy manuskrypt i zwiększyć swoje szanse na opublikowanie go w wymarzonym czasopiśmie.

Zaakceptowana praca

Odrzucona praca

Daje wgląd w ważną i nową kwestię, lub

nierozwiązany dotychczas problem, który dotyczy wielu ludzi.

Nie przechodzi kontroli technicznej (zawiera elementy podejrzane o plagiat lub jest obecnie recenzowana w innym czasopiśmie). Rękopis nie jest kompletny (brak tytułu, autorów, afiliacji, słów kluczowych, bibliografii, tabel, rycin).

Tekst nie jest napisany poprawnym angielskim.

Ryciny są niekompletne lub niezrozumiałe. Artykuł nie jest zgodny z „Guide for Authors.

Praca ma zły format.

Referencje są niekompletne lub bardzo stare.

Badania mają praktyczne zastosowanie. Wyniki badań mogą mieć wpływ na wiele osób i mogą wpływać na sposób, w jaki ludzie podejmują decyzje na poziomie jednostki organizacyjnej lub społecznej. Badania mogą pomóc innym.

Nie jest w tematyce czasopisma

Praca dotyczy nowej teorii lub

rozwija już istniejącą.

Manuskrypt pokazuje najnowsze osiągnięcia w danej dyscyplinie.

Praca jest niekompletna, nie jest pełnym opracowaniem, omawia tylko niektóre publikacje w tej dziedzinie nauki, ale ignoruje inne ważne prace.

Manuskrypt generuje nowe, ważne pytania

Procedury i/lub analiza danych są źle wykonane.

Brak wyraźnych grup kontrolnych lub innych wskaźników porównawczych. Badanie nie są zgodne z uznanymi procedurami i metodologią.

Badania nie są powtarzalne.

Analiza nie jest istotna statystycznie.

Stosowane metody badawcze są odpowiednie (gromadzenie i analiza danych).

Wniosków nie można uzasadnić na podstawie wyników.

Argumenty są nielogiczne, nieustrukturyzowane lub nieprawidłowe. Dane nie potwierdzają wniosków.

We wnioskach pominięto znaczną część literatury.

Zastosowane metody są stosowane rygorystycznie i wyjaśniają, dlaczego i w jaki sposób dane potwierdzają wnioski.

Autorzy „leją wodę” i manuskrypt stanowi część większego opracowania, podzielonego na wiele części w celu stworzenia jak największej liczby artykułów.

Wyniki niczego nie wnoszą do nauki.

Nawiązywania z wcześniejszymi pracami w tej dziedzinie lub z innych dziedzin tłumaczą logicznie argumenty zawarte w artykule.

Praca jest niezrozumiała.

Język i struktura są ubogie i z tego powodu nie można ocenić ich wartości merytorycznej.

Praca wymaga profesjonalnej korekty językowej.

Artykuł opowiada dobrą historię, jest dobrze napisany i łatwy do zrozumienia, a argumenty są logiczne i nie jest wewnętrznie sprzeczny.

Praca jest nudna.

Badania mają marginalne znaczenie dla nauki i nie są interesujące.

Praca nie budzi zainteresowania czytelników danego czasopisma.

Materiały źródłowe:

  1. Global scientific output doubles every nine years : News blog (nature.com)
  2. https://eic.cefet-rj.br/ppcic/wp-content/uploads/2016/06/8-reasons-I-accepted-your-article-1.pdf
  3. Eight reasons I rejected your article (elsevier.com)