Czy kobiety publikują mniej prac naukowych niż mężczyźni…

  Na łamach prestiżowego czasopisma PNAS ( www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1914221117) ukazał się  artykuł porównujący nierówności między płciami a ich dorobkiem naukowym. Wiele dotychczasowych badań starało się udowodnić, że mężczyźni publikują częściej niż kobiety w trakcie swojej kariery naukowej. Jako przyczynę takiego stanu podawano m.in. nierówności związane z np. odpowiedzialnością kobiet za rodzinę, klimat pracy, itp. Nowe badania[…]

Konkurencja „nie śpi”, tylko czyta

  Jak być na czasie z literaturą naukową – wskazówki Każdy naukowiec doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotne jest czytanie literatury naukowej. Daje nam możliwość lepszego poznania naszego obszaru badawczego oraz wiedzy na temat innych zespołów badawczych (niekiedy konkurencji) i ich osiągnięć w danym temacie, znalezienia odpowiedzi na bariery z jakimi się spotykamy w naszym[…]

Gratulacje dla zespołu z ICO PAN w Warszawie

Chemical Reviews Gratulacje dla zespołu Dr Agnieszki Szumna za publikację w prestiżowym czasopiśmie chemicznym Chemical Reviews (IF 37.369) LINK do publikacji (Chem. Rev., 2017, 117 (6), pp 4863–4899) Cieszymy się, że nasz Zespół mógł wykonać korektę językową niniejszego artykułu przeglądowego.