Różnica między dobrym a doskonałym

 

„Różnica między dobrym a doskonałym polega na dbałości o szczegóły”

Zdarza się, że po wysłaniu pracy do upragnionego czasopisma tekst zostaje odrzucony. Wyniki pracy były interesujące, metodyka była bez zarzutu, współautor pracy był native speakerem, który biegle włada językiem angielskim i sprawdził manuskrypt przed wysłaniem. Po paru tygodniach otrzymujemy jednak informację, że

„niniejszy tekst wymaga sprawdzenia przez native speakera i dogłębnego przeredagowania, ponieważ nie jest napisany poprawnym językiem i nie może zostać zaakceptowany w obecnej formie.”

Co właściwie się stało?

Określenie native speaker jest niestety dość mylące i coraz częściej środowisko naukowe zaczyna krytykować stosowanie tego żargonowego określenia w recenzjach (1). Recenzenci renomowanych czasopism sugerują autorom uzyskanie pomocy redakcyjnej od profesjonalistów. Bycie native speakerem nie jest równoznaczne z posiadaniem umiejętności, które posiadają profesjonalni edytorzy naukowi. Recenzenci sugerują więc, że praca powinna być przeglądnięta przez profesjonalistę biegłego w korekcie językowej prac naukowych w danej dziedzinie naukowej. Korekta językowa nie tylko poprawia błędy gramatyczne i faktograficzne, ale poprawia ogólną czytelność, przejrzystość treści naukowej, spoistość merytoryczną i ujednolica tekst.

Naukowcy publikujący w języku angielskim, dla których język ten nie jest językiem ojczystym, potrzebują niejednokrotnie wsparcia edytora naukowego w trakcie pracy nad tekstem naukowym. Profesjonalny edytor naukowy (ang. scientific editor) wykonuje korektę językową manuskryptu, tak aby tekst jak najlepiej spełniał funkcje komunikacyjne, był spójny i poprawny pod względem językowym. Współpraca z edytorem jest tak samo użyteczna dla rodzimych użytkowników języka, jak i dla obcokrajowców i daje możliwość zidentyfikowania i skorygowania wszelkich błędów lub niespójności językowych, zapewniając, że artykuł jest gotowy do publikacji. Warto pamiętać, że korekta językowa wykracza poza podstawowe zasady gramatyki i interpunkcji. Korekta jest niezbędna niezależnie od tego, czy autor jest rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, czy nie, a jej celem jest przedstawienie wyników pracy naukowej w jak najlepszym świetle.

Jakie są korzyści z korzystania z profesjonalnych usług edytora naukowego:

  1. szybsza publikacja pracy

Czasopisma są coraz bardziej zasypywane nadesłanymi manuskryptami i nie mają czasu na edycję (co także wiąże się z kosztami). Renomowane czasopismo odrzuci więc słabo napisany manuskrypt.

  1. reputacja

Zasada „jak cię widzą, tak cię piszą” jest tak samo zasadna w codziennym życiu jak i w świecie naukowym. Niektóre czasopisma przyjmą i opublikują artykuł zawierający złą gramatykę i niezdarne sformułowania. Niestety po opublikowaniu artykułu błędy pozostają w nim na zawsze.

  1. sprawdzanie spójności i przejrzystości = szybsza publikacja pracy

Edytor naukowy jest w stanie pomóc autorom pracy w dopasowaniu się do wymogów czasopisma, które wymagają przejrzystości i spójności tekstu. Celem czasopisma jest przekazanie celów badawczych i wyników naukowych w najbardziej dopracowany i efektywny sposób, nie zmieniając jednocześnie znaczenia, ani tonu przekazu. Pamiętajmy, że otrzymanie informacji od recenzentów, że tekst musi być przed publikacją sprawdzony przez native speakera, może po prostu oznaczać, że tekst musi być edytowany celem zwiększenia spójności i przejrzystości tekstu a nie, że tekst jest zły pod względem gramatycznym.

  1. formatowanie tekstu = szybsza publikacja pracy

Doświadczony edytor naukowy zwiększy także nasze szanse na opublikowanie w docelowym czasopiśmie poprzez profesjonalne formatowanie pracy naukowej.

Wskazówka:

Jeśli zależy nam na czasie i z różnych względów chcemy możliwe jak najszybciej opublikować naszą pracę (nowatorskie badania, duża konkurencja w danym temacie badawczym), warto wysłać ją do profesjonalnego edytora naukowego przed wysłaniem jej do czasopisma. Edytor naukowy dostarczy nam certyfikat świadczący o wykonaniu korekty językowej. W liście do Edytora czasopisma (ang. article submission cover letter), warto załączyć informację, że praca została poprawiona przez edytora naukowego. Pokaże to nasz profesjonalizm, naszą dokładność i skrupulatność nawet w najmniejszych szczegółach. Podsumowując, zwiększymy tym samym swoją szansę na opublikowanie w wymarzonym czasopiśmie.

1. Reviewers, don’t be rude to nonnative English speakers | Science | AAAS