Jak zostać doskonałym Recenzentem?

Proces peer review jest kluczowym elementem w procesie publikowania, jednakże materiały szkoleniowe (istotne szczególnie dla tych naukowców, którzy dopiero wkraczają na tą ścieżkę) nie zawsze są łatwo dostępne. Poniżej prezentujemy kilka dostępnych i nieodpłatnych narzędzi, które mają na celu przygotować naukowca do roli recenzenta. Jednym z takich narzędzi jest ACS Reviewer Lab, przygotowany i udostępnionym[…]

Cechy stron prezentujących “predatory journals”

Charakterystyka strony www rzetelnego czasopisma: • Zakres czasopisma jest dobrze i precyzyjnie określony. • Główną grupą odbiorców czasopisma są naukowcy. • Redaktor i redakcja czasopisma są uznanymi ekspertami w danej dziedzinie. • Czasopismo jest powiązane z/lub sponsorowane przez uznane stowarzyszenie naukowe lub instytucję akademicką. • Artykuły są w zakresie tematycznym czasopisma i spełniają standardy dyscypliny[…]

Czy “opłaca” się być Edytorem/Recenzentem

W ramach niedawnej konferencji uczestniczyliśmy w dyskusji z przedstawicielami takich czasopism jak The Plant Cell, Plant Physiology, Journal of educational evaluation for health professions, Bio-protocol, IFT Scientific, Journal of Neuroimmune Pharmacology, American Society of Clinical Oncology, American Physical Society na temat zachęt oferowanych edytorom oraz recenzentom. W trakcie interesującej dyskusji wymieniliśmy: Różnego rodzaju honoraria przeważnie[…]

Edytowanie Tabel Medycznych oraz Naukowych – wskazówki

Celem Tabeli w czasopiśmie naukowym jest: wzmocnienie prezentacji danych wykonanych badań, w celu wsparcia konkluzji autora we wnioskach, dostarczenie zwięzłego przeglądu określonego aspektu wyników badań podkreślenia znaczących trendów i zależności pomiędzy danymi. Dlatego, aby powyższe dane przedstawić w jak najlepszy sposób należy: używać tak mało miejsca jak to jest możliwe („przestrzennie zwięźle”), unikać powtórzeń lub[…]

Narzędzia, które ocenią artykuł naukowy

Wydawnictwa naukowe dysponują wieloma narzędziami do oceny przedłożonego artykułu naukowego do publikacji. Wśród najnowszych narzędzi można wymienić: StatReviewer – jest to zautomatyzowany system sprawdzania danych statystycznych w pracy; narzędzie to jest wykorzystywane jako element uzupełniający przy analizie danych statystycznych w pracach naukowych. Szczególnie badania medyczne borykają się z błędami statycznymi, gdyż: a) większość recenzentów nie[…]

“Czego pragną edytorzy” – książka

W czasie  świątecznego odpoczynku mieliśmy możliwość zapoznać się z niezwykle ciekawą i wszechstronną książką autorstwa P.J. Benson and S.C. Silver “What Editors Want: An Author’s Guide to Scientific Journal Publishing”. Książka ta w łatwy i przystępny sposób: ♦ poinstruuje naukowców jak zidentyfikować czasopisma (tj. dobór czasopisma), które najprawdopodobniej opublikują dany artykuł, ♦ jak napisać skuteczny[…]

Świąteczna paczka dla Domu Dziecka w Komornikach/k Wielunia

  Z Państwa pomocą, Translmed sprawił wielką niespodziankę wychowankom Domu Dziecka w Komornikach/k Wielunia W tym roku, z Państwa pomocą (akcja trwająca w dniach 1/12 – 23/12, w której przeznaczyliśmy 5% obrotów na cel charytatywny), Translmed wsparł Dom Dziecka w Komornikach k/Wielunia. Zakupiliśmy komputer dla małych mieszkańców Domu. Sprzęt komputerowy zostanie wykorzystany w celach edukacyjnych.[…]

Kolejne publikacje w naszym zespole

Gratulacje Tym razem gratulujemy naszemu koledze, odpowiedzialnemu w zespole Translmed oraz Translmed Publishing Group za poprawność wykonywania korekt językowych w obszarze chemii, publikacji wraz z zespołem z University of Texas "Targeted quantification of lipid mediators in skeletal muscles using restricted access media-based trap-and-elute liquid chromatography-mass spectrometry", Analytica Chimica Acta journal, "Link" oraz publikacji we współpracy[…]

“Do not start a sentence with an abbreviation”

Otrzymaliśmy interesujące pytanie dotyczące rozpoczynania zdania od skrótów, np: “FSM and MIX diet significantly increased the concentration of C18:1 t10, C18:1 t11 and C18:1 c9 fatty acids.” W tym przypadku recenzent zarzucił stosowania skrótów w ten sposób. Aczkolwiek bardzo często w tekstach naukowych można spotkać zdania, np: “Researchers have given tetrahydroaminoacrdine (THA)  to patients with Alzheimer’s[…]