Porady dla młodych naukowców- jak przygotować swoją pierwszą przeglądówkę

 

 

Jako młody naukowiec najprawdopodobniej zastanawiasz się, jak napisać swój pierwszy artykuł przeglądowy i jaki zakres informacji powinien zawierać. Artykuł przeglądowy jest kompleksowym podsumowaniem określonego tematu badawczego i opiera się na wcześniej już opublikowanych badaniach.

Artykuły przeglądowe dzielą się generalnie na trzy typy: przeglądy literatury, przeglądy systematyczne i metaanalizy. Przegląd literatury jest ogólnym przeglądem tematu badań i ma na celu dostarczenie rzetelnego opisu tematu badawczego. Przegląd systematyczny jest bardziej szczegółowy i próbuje odpowiedzieć na wysoce ukierunkowane pytanie badawcze. Jego prezentacja jest bardziej szczegółowa, zawiera informacje na temat zastosowanej strategii wyszukiwania, kryteriów kwalifikujących do włączenia badań, metod zastosowanych do przeglądu zebranych informacji. Metaanaliza jest podobna do przeglądu systematycznego, ponieważ obie są systematycznie przeprowadzane z odpowiednio zdefiniowanym pytaniem badawczym. Jednak w przeciwieństwie do tych ostatnich metaanaliza porównuje i ocenia określoną liczbę podobnych badań i ma charakter ilościowy.

Kilka wskazówek, które mogą ułatwić czasochłonny proces pisania przeglądówki:

  1. Zdefiniuj swoje pytanie: Poświęć czas na określenie pytania badawczego i starannie sformułuj temat swojej pracy przeglądowej. Dobra praca powinna dodać coś nowego do dziedziny pod względem hipotezy lub wniosku.
  2. Zidentyfikuj wiarygodne źródła: Zidentyfikuj odpowiednie i wiarygodne badania, na których możesz oprzeć swoją pracę, korzystając z wielu baz danych lub wyszukiwarek. Dobrym pomysłem jest również przeprowadzenie kolejnego wyszukiwania po zakończeniu artykułu, aby nie pominąć najnowszych badań opublikowanych w trakcie pisania przeglądówki.
  3. Rób notatki: Wyszukiwanie literatury wiąże się z obszernym materiałem, który trzeba przeczytać. Dlatego podczas wyszukiwania literatury rób notatki i zapisuj odniesienia do źródeł.
  4. Opisz tytuł, streszczenie i wstęp: Dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia strukturyzowania recenzji jest napisanie tytułu, streszczenia i wstępu. Wyraźne nakreślanie, czego dotyczy Twoja przeglądówka, pomoże ukształtować i uporządkować całość pracy.
  5. Bądź bezstronny i krytyczny.
  6. Zakończ pracę dobry podsumowaniem: Na koniec zidentyfikuj ograniczenia istniejących badań i nakreśl jakimi badaniami należy się zająć w przyszłości.
  7. Poproś współpracownika o opinię na temat pracy.
  8. Sprawdź wytyczne swojego czasopisma: niektóre czasopisma publikują tylko przeglądówki a inne tylko artykuły naukowe. Wszystkie czasopisma jasno deklarują swoje cele i zakres. Dlatego przed przesłaniem artykułu należy sprawdzić wytyczne czasopisma.

Pisanie artykułów przeglądowych, zwłaszcza przeglądów systematycznych lub metaanaliz, nie jest prostym zadaniem. TPG może Ci pomóc, dostarczając przydatnych wskazówek, tak aby Twoja praca wyróżniała się i została opublikowana.