cOALition S – darmowy dostęp do publikacji naukowych [Aktualizacja]

Dostępność najnowszych badań naukowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki. Jednakże w ciągu ostatnich kilku lat krajowym instytucjom coraz trudniej było sobie pozwolić na pokrycie kosztów subskrypcji płatnych czasopism.

Dlatego 4 września, 2018 r. grupa krajowych organizacji finansujących badania, przy wsparciu Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, ogłosiła uruchomienie programu cOAlition S. Jest to inicjatywa mająca na celu urzeczywistnienie pełnego i natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych. Inne podmioty finansujące badania z całego świata, zarówno publiczne, jak i prywatne, zostały zaproszone do przyłączenia się do cOAlition S.

Plan S przewidywał, że od 1 stycznia 2020 r. wszyscy naukowcy otrzymujący fundusze od uczestniczących w inicjatywie agencji będą musieli udostępnić swoje badania natychmiast po ich opublikowaniu na platformach lub czasopismach o otwartym dostępie.

Jednakże rok 2020 został uznany za zbyt ambitny przez społeczność badawczą i wydawców czasopism. Dlatego, data ta została przesunięta do 1 stycznia 2021 r. Ponadto, zostało wprowadzonych do programu kilka kluczowych zmian, m.in. czasopisma muszą być przejrzyste w kwestii kosztów publikacji.

Link: https://www.coalition-s.org/about/