Jak zostać doskonałym Recenzentem?

Proces peer review jest kluczowym elementem w procesie publikowania, jednakże materiały szkoleniowe (istotne szczególnie dla tych naukowców, którzy dopiero wkraczają na tą ścieżkę) nie zawsze są łatwo dostępne. Poniżej prezentujemy kilka dostępnych i nieodpłatnych narzędzi, które mają na celu przygotować naukowca do roli recenzenta. Jednym z takich narzędzi jest ACS Reviewer Lab, przygotowany i udostępnionym[…]

Oczami Edytora

Wielu autorów zdaje sobie sprawę, że Edytorzy najbardziej prestiżowych czasopism (o bardzo wysokim Impact Factor; Science, Nature, etc.) a także średniej jakości czasopism (np. PNAS, PLoS One), odrzucają bardzo wiele prac. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego tak jest; czym kierują się Edytorzy, o czym myślą, kiedy oceniają świeżo przedłożony artykuł. Edytor, który dokonuje „pierwszego cięcia”[…]

Struktura pracy naukowej

Głównym celem tworzenia publikacji naukowych jest chęć dzielenia się własnymi oryginalnymi pracami badawczymi z innymi naukowcami, bądź też przegląd badań prowadzonych przez innych badaczy. Jest to kluczowe dla ewolucji współczesnej nauki, w której praca jednego naukowca opiera się przecież na pracy poprzedników. Jednakże aby osiągnąć ten cel, publikacja naukowa musi być napisana jasno, dokładnie i[…]

“Predatory journals”

Source: internet Predatory journals: Nawiązując do wpisu z 20 maja "107 artykułów wycofanych przez wydawnictwo Springer " LINK, tym razem na łamach innego prestiżowego czasopisma, Nature, ukazał się interesujący artykuł "Pay-to-view blacklist of predatory journals set to launch" LINK poświęcony tzw. "predatory scholarly journals and publishers*", czyli nie budzących zaufania podmiotów, których powinni wystrzegać sie[…]

“Do not start a sentence with an abbreviation”

Otrzymaliśmy interesujące pytanie dotyczące rozpoczynania zdania od skrótów, np: “FSM and MIX diet significantly increased the concentration of C18:1 t10, C18:1 t11 and C18:1 c9 fatty acids.” W tym przypadku recenzent zarzucił stosowania skrótów w ten sposób. Aczkolwiek bardzo często w tekstach naukowych można spotkać zdania, np: “Researchers have given tetrahydroaminoacrdine (THA)  to patients with Alzheimer’s[…]