Część 2: “A Practical Guide to Scientific and Technical Translation: Publishing, Style and Terminology”

  Druga część książki zawiera wskazówki głównie dla tłumaczy tekstów technicznych i jest niezwykle cennym poradnikiem dla profesjonalnych tłumaczy jak i tych którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w tym zawodzie. Książka omawia podstawowe narzędzia pomocne w pracy tłumacza oraz programy komputerowe typu CAT (Computer Aided Translation). Autorzy omawiają ograniczenia istniejącego na rynku oprogramowania, błędy jakie[…]

Recenzja książki: “A Practical Guide to Scientific and Technical Translation: Publishing, Style and Terminology”

    Na rynku wydawniczym ukazał się interesujący poradnik przydatny dla badaczy, recenzentów, korektorów i tłumaczy, dotyczący poprawnego pisania prac naukowych w języku angielskim oraz tworzenia tłumaczeń technicznych i profesjonalnych.   Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część książki skierowana jest głównie do naukowców i recenzentów, dla których język angielski nie jest językiem rodzimym.[…]

Wyzwania

Wyzwania związane z przygotowaniem publikacji do druku

    Przygotowanie publikacji do druku jest procesem niezwykle frustrującym zarówno dla autorów, redaktorów jak i recenzentów. W celu usprawnienia tego procesu, została przeprowadzona ankieta wśród autorów, recenzentów, redaktorów i wydawców (1). Z ankiety wynika, że jednym z najważniejszych zarzutów jakie mieli autorzy, jest fakt, iż proces formatowania publikacji jest etapem długotrwałym i skomplikowanym. Wielu[…]

SDS – similarity-detection software

W posługiwaniu się raportami wygenerowanymi przez narzędzia SDS jest wymagane pewne doświadczenie. Niski SC% może ukrywać fakt, że całe zdanie zostało dosłownie wzięte z innej, niezacytowanej pracy, podczas gdy wysoki SC% może być wynikiem stosowania krótkich fraz lub terminów występujących również w innych artykułach naukowych, co niekoniecznie stanowi o plagiacie lub złamaniu etycznych wytycznych wydawnictwa.